Laboratorij za izolaciju i pročišćavanje

Laboratorij za pročišćavanje BICRO BIOCentra pruža usluge pročišćavanja proteina i drugih biomolekula. Pročišćavanje proteina obuhvaća brojne metode za izolaciju nativnog ili rekombinantnog proteina iz stanica s minimumom kontaminacija.
 
Općeniti koraci u pročišćavanju su:
1) Izolacija proteina iz stanica
2) Pročišćavanje ciljnog proteina,
3) Uklanjanje ostatka soli i
4) Renaturiranje, ako su proteini denaturirani (unfolded) tokom procesa.
 
Korake je moguće modificirati ovisno o vrsti proteina te načinu pročišćavanja. Pročišćavanje proteina je korak koji prethodi proučavanju funkcije proteina, proizvodnji antitijela ili lijekova.
  

Usluge dostupne u Laboratoriju za pročišćavanje:

Usluga pročišćavanja (downstream protocol) za širok raspon proteinskih uzoraka, uključujući rekombinanta monoklonska antitijela, fuzijske proteine, čestice nalik virusima (VLP–a) i enzime.
 
Osmišljavanje (dizajniranje) strategije pročišćavanja ciljnih molekula u više koraka, bilo da se radi o uzorku pripremljenom od strane naših klijenata ili uzorku dobivenom u našem laboratoriju kao dio veće studije.
 
1. Kromatografija (5 ÄKTA sustava; IEX, SEC, IMAC)
 
U Laboratoriju za pročišćavanje BIOCentra postoje pet ÄKTA sustava: ÄKTA avant 25, dva ÄKTA avant 150, ÄKTA pilot te ÄKTA crossflow. Raznolikost kromatografskih sustava u Laboratoriju omogućuje nam ponudu širokog raspona i vrsta kromatografija kao što su:
 
Afinitetna; (IMAC)
– Razdvajanje rekombinantnih proteina u fuziji s afinitetnim privjeskom (His–tag, GST, itd.) 
– Kolona punjena visoko selektivnim medijem (protein A) za monoklonska antitijela (MAbs).
Na osnovu veličine (SEC)
– Zamjena pufera (odsoljavanje).
– Razdvajanje molekula širokog raspona molekulskih masa.
– Karakterizacija proteina, poput analize agregata antitijela, analiza homogenosti proteina  ili protein–protein interakcija.
Ionska izmjena (IEX)
– Kolone dizajnirane za preparativnu kromatografiju izvrsnih  performansi i brzog protoka i izvrsne rezolucije (kolone sa anionskim i kationskim izmjenjivačima)
 
2. Istraživanje građe proteina u svrhu znanstvenih istraživanja
– Diferencijalna pretražna kalorimetrija (DSC)
– Cirkularni diokroizam (CD)
– Spektrometrija (UV–Vis, fluorescencija)
 
3. Homogenizacija staničnog materijala
– Homogenizacija stanica ultrazvukom ili visokim tlakom
 
4. Pročišćavanje TAP kromatografijom 

5. Tangencijalna filtracija (MF / UF),
– Sartoflow Advanced, ÄKTA crossflow
 
6. Karakterizacija proteina; određivanje koncentracije i analiza čistoće proteina
– SDS–PAGE (Coomassie / Srebro), Western blot, HPLC, DSC, MS, UV-Vis spektrometrija

7. Razvoj novih protokola pročišćavanja

8. Daljnja obrada uzorka (cijepanja ciljanim proteazama:  TEV-proteaza, Prescission proteaza)

9. Savjetovanje i optimizacija postojećih protokola

10. Količina uzorka i čistoća po dogovoru (scale-up)