Laboratorij za izolaciju i pročišćavanje

Laboratorij za izolaciju i pročišćavanje pruža usluge pročišćavanja i izolacije malih molekula te proteina. Pročišćavanje proteina uključuje brojne metode za izolaciju nativnih ili rekombinantnih proteina iz stanica ili biološkog materijala.

HOMOGENIZACIJA
Izolacija proteina i metabolita iz stanica koristeći metode za razaranje stanica: kuglične metode (staklene kuglice), homogeniziranje pod visokim tlakom ili homogeniziranje ultrazvukom.

TEKUĆINSKA KROMATOGRAFIJA I SAKUPLJANJE FRAKCIJA
Razvoj metoda i procesa koristeći sustave za preparativnu kromatografiju s automatiziranim sakupljačima frakcija. Separacija i pročišćavanje proteina i malih molekula može biti provedena na visokoselektivnim kolonama s visokom rezolucijom (SEC, IEX, RP i afinitetna kromatografija). Mogućnost sakupljanja frakcija ovisno o vremenu ili volumenu te sakupljanja frakcija samo određenih kromatografskih pikova.

FILTRACIJA
Tangencijalna protočna filtracija (engl. tangential flow filtration, TFF) za separaciju i pročišćavanje malih molekula, proteina i staničnih suspenzija. TFF možemo koristiti za koncentriranje uzoraka ili dijafiltraciju (odsoljavanje i zamjena pufera) u volumnim rasponima od 25 mL do nekoliko desetaka litara. Također, ovom metodom možemo razdvojiti velike molekule od malih, ukloniti stanični medij ili izdvojiti stanični lizat od fermentacijskog medija.

OPTIMIZACIJA PROCESA
Mogućnosti naših instrumenata omogućavaju brz razvoj metoda te provođenje kromatografskih procesa na različitim skalama što je idealno za razvoj proizvodnih procesa biofarmaceutika. Optimizacija pokretnih faza te optimizacija separacijske metode može se provesti na maloj laboratorijskoj skali te se može povećati do probne (pilot) proizvodne skale. Na većim skalama omogućavamo dodatno podešavanje parametara metoda uz testiranje robusnosti procesa koristeći velike kolone.

INSTRUMENTI I OPREMA
High pressure homogenizer Panda Plus, Geo Niro Savi; ultrasonic homogenizer Bandelin, Sonoplus; GE Healthcare Life Sciences ÄKTA avant 25, ÄKTA Avant 150, and ÄKTA Pilot; AKTA Crossflow and Sartorius SARTOFLOW Advanced.