Korisnici BIOCentra

 
Naziv
 
Ured broj
 
 Površina (m²)
 Laboratorij broj
 Površina (m²)
Exaltum ultra d.o.o.
   10
   
Genos d.o.o.
 170,168, 104  
 126,61
102, 105,160,164,173
 200,26
Sanagen pharm d.o.o.
 128
 10
   
Genera istraživanja d.o.o.
 130, 113
 76,18
 109, 111, 117
 159,79
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
 128
 53,51
 120, 124
 106,59
Fidelta d.o.o.
 133, 144/146, 151,152/155
 117,58
 134, 139, 142, 145, 148, 150, 153, 156
 427, 28
Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 112
 29,12
 114
 53,52
Sveučilište Josip Juraj Strossmayer, Osijek 172  39,33   178  53,07 
Genos Glycoscience d.o.o.  106 21,33     
Medicinski fakultet u Zagrebu  116 20