Dvorane za predavanja

Svim klijentima je, ovisno o njihovim potrebama, omogućen najam dvorana za predavanja.
 
Na raspolaganju je predvorje s kapacitetom od oko 80 osoba, veća dvorana s kapacitetom od 50 osoba i dvije manje dvorane kapaciteta 20 osoba.
 
Sve su opremljene LCD projektorom i pločama za pisanje, a na raspolaganju je i razglas.
 
 

Prostorija

Kapacitet

(osoba)

Cijena najma (kn)

Dan

1/2 Dana

Sat

Predvorje

80

1900

-

-

Dvorana 2

50

1500

990

300

Dvorane 1 i 3

20

800

530

160