Djelatnici

 
LABORATORIJ ZA STANIČNU BIOLOGIJU
  
Dr. sc. Branimir Gizdić
Viši stručni suradnik - stanična biologija

branimir.gizdic(at)biocentre.hr

Branimir Gizdić je diplomirao na odsjeku za biologiju, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta pri Sveučilištu u Zagrebu na primjeni protočne citometrije na identifikaciju transkripcijskog faktora Helios u leukemijskim limfocitima. Doktorat znanosti je stekao na odsjeku za za biologiju, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta pri Sveučilištu u Zagrebu na temu Notch1 mutacije u kroničnoj limfocitnoj leukemiji. 7 godina je radio na odjelu za Hematologiju i protočnu citometriju u Kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu na dijagnostici hematoloških malignih oboljenja pomoću protočne citometrije, a bavio se i bankom stanica i kulturama stanica. 4 godine proveo je na odsjeku za imunogenetiku pri HuGeF-u (Human Genetics Foundation) u Torinu, Italija, gdje je radio na funkcionalnim efektima Notch1 mutacije u kroničnoj limfocitnoj leukemiji koristeći tehnike poput CRISPR/CAS9, protočne citometrije, FACS sortera, generiranja lentiviralnih vektora, PCR, western blota, imunohistokemije, staničnih kultura, animalnih modela, i sl.
 
 
 
MIKROBIOLOŠKI LABORATORIJ
 
 
Dr. sc. Adriana Lepur
Voditeljica mikrobiološkog laboratorija
adriana.lepur(at)biocentre.hr
 
Adriana Lepur je 2007. stekla zvanje Magistre farmacije na Farmaceutsko-Biokemijskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2012. obranila je dvojni doktorat iz područja Molekularne Medicine na Sveučilištu u Lundu, Švedska, te područja Biologije na Prirodoslovno-Matematičkom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme postdoktorskog usavršavanja radila sa vodećim stručnjacima u glikobiologiji u Švedskoj, a potom odlazi u Francusku (Pariz) u Photeomix - startup tvrtku koja se bavi naprednom dijagnostikom. Adriana se 2013. vratila u Hrvatsku na poziciju znanstvenog savjetnika na EU projektima na Institutu Ruđer Bošković. Prvo radi kao ekspert za interakcije biomolekula, a zatim na projektu Europskog Znanstvenog Vijeća (ERC) sudjeluje u multidisciplinarnom istraživanju bioloških membrana. Veliki dio svog znanstvenog usavršavanja provela je na međunarodnim institucijama: Sveučilište Bar Ilan u Tel Avivu (Izrael), Europski Laboratorij za Molekularnu Biologiju (EMBL) u Heidelbergu i Sveučilište Friedrich-Alexander u Erlangenu (Njemačka). Adriana je stručnjak za in vitro stanične modele, napredne tehnike mutageneze i kloniranja, proteinsko inženjerstvo, mikroskopiju te analizu i obradu slike. Objavila je 7 znanstvenih radova, prezentirala svoja dostignuća na brojnim konferencijama, te se bavi znanstvenim pisanjem i popularizacijom znanosti.
 
 
Matea Skoblar, mag ing.
Suradnica na stručnom osposobljavanju
matea.skoblar(at)biocentre.hr
 
Matea Skoblar diplomirala je Upravljanje sigurnošću hrane na Prehrambeno biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2018. godine. Trenutno je na poziciji suradnika na stručnom osposobljavanju u laboratoriju za mikrobiologiju.
 
BIOANALITIČKI LABORATORIJ I (KEMIJA)
 
 
Dr. sc. Anita Šporec
Voditeljica bioanalitičkog laboratorija I (kemija)
anita.sporec(at)biocentre.hr
 
Anita Šporec diplomirala je na Kemijskom odsjeku, smjer Analitička kemija, na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu spektrofotometrijskih metoda za analizu rutenijevih kompleksa. Obranila je doktorsku disertaciju također na Kemijskom odsjeku, smjer Analitička kemija, na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom Enantioselektivna kromatografija beta-aminoalkohola na polisaharidnim kiralnim nepokretnim fazama. Karijeru je započela u Imunološkom zavodu (2001), a nastavila u Belupu (2003) i Generi (2006) gdje je radila devet godina. Njen rad se usmjerio na razvoje i validacije “stabilitetno-indikativnih metoda” za određivanje sadržaja aktivnih tvari, onečišćenja, konzervansa i antioksidansa, kao i razvoje metoda za validaciju čišćenja proizvodnih pogona. Uspješno je razvila metode za različite tipove gotovih farmaceutskih oblika (tableta, injekcija, suspenzija, masti, cjepiva) koristeći tehnike / instrumente kao što su HPLC-UV/VIS, UV/VIS spektrofotometar, instrument za oslobađanje djelatne tvari, određivanje veličine čestica difrakcijom laserskih zraka, određivanje ukupnog organskog ugljika, FTIR, ELISA i LAL testovi, itd. Rezultati njenog rada su objavljeni u obliku tri znanstvene publikacije, četiri patenta te su prezentirani na šest međunarodnih znanstvenih skupova.   
 
  
  
Iva Bebek, mag. ing.
Viša stručna suradnica - bioanalitika I (kemija)
Iva.Bebek(at)biocentre.hr
 
Iva Bebek diplomirala je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2010. godine i stekla zvanje magistra inženjerka upravljanja sigurnošću hrane. Dobitnica je stipendije Biotehničke zaklade i Rektorove nagrade 2010. godine. Zaposlila se 2011. godine u Centru za kontrolu namirnica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Odjelu za kemiju hrane i predmeta opće uporabe. Od 2013. radila je na Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u Odsjeku za pesticide kao analitičar gdje godinu dana kasnije postaje voditeljica Odsjeka za pesticide pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (Nacionalni referentni laboratorij za pesticide). Njezin rad bazirao se na razvoju i validaciji analitičkih metoda za određivanje raznih parametara zdravstvene ispravnosti hrane, te vođenje laboratorija. Od 2016. radila je kao znanstvenik-bioanalitičar u Fidelti u Odjelu za metabolizam lijekova i farmakokinetiku gdje je radila razvoj i validaciju analitičkih metoda za istraživanje farmakokinetike lijekova. Napredni je korisnik tehnike plinske i tekućinske kromatografije kao što su GC-MS, GC-FID, GC-FPD, GC-ECD, LC-MS/MS, HPLC-DAD, HPLC-FLD.
 
 
Diana Nejašmić, mag.ing.
Suradnica na stručnom osposobljavanju
diana.nejasmic(at)biocentre.hr
 
Diana Nejašmić diplomirala je u rujnu 2018. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla zvanje magistra inženjerka upravljanja sigurnošću hrane. Trenutno je na stručnom osposobljavanju za rad u Bioanalitičkom laboratoriju I (kemija).
 
 

BIOANALITIČKI LABORATORIJ II (PROTEOMIKA)


Dr. sc. Ana Butorac
Voditeljica bioanalitičkog laboratorija II (proteomika)

ana.butorac(at)biocentre.hr

Ana Butorac je diplomirala 2008. godine na Zavodu za biokemijsko inženjerstvo, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je u znanstvenom području biotehničkih znanosti 2015. godine (Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu). Šest godina je radila kao znanstveni novak - asistent u Laboratoriju za biologiju i genetiku mikroorganizama na Prehrambeno-biotehnološki fakultetu te je sudjelovala u nastavi na dodiplomskom studiju. Njezin rad je uglavnom obuhvačao analize proteoma i malih molekula. U svom radu koristila se s tehnikama 1-DE i 2-DE elektroforeze, tekućinske kromatografije, višedimenzionalne tekućinske kromatografije te analizama baziranim na metodama spektrometrije masa (MALDI-TOF/TOF, ESI-Q-TOF i ESI-QQQ). Znanstveno se usavršavala na Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, Gent Belgija (2012. godine) i na Institut of Bioengineering, Migual Hernandez University of Elche, Elche, Spain (2014. godine) te je sudjelovala na više od 10 stručnih radionica. Rezultati njenog rada su objavljeni u obliku osam znanstvenih publikacija te prezentirani na 16 internacionalnih znanstvenih skupova.
 
 
 
 
Rea Bertoša, mag. ing.
Mlađi stručni suradnik u bioanalitičkom laboratoriju II (proteomika)
rea.bertosa(at)biocentre.hr
   
Rea Bertoša diplomirala je molekularnu biotehnologiju početkom 2017. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na poziciji Mlađeg stručnog suradnika u bioanalitičkom laboratoriju II (proteomika) zaposlena je od lipnja 2018. godine.
 
 
 
LABORATORIJ ZA IZOLACIJU I PROČIŠĆAVANJE
  
 
Marina Markeš, mag. chem.
Viša stručna suradnica - izolacija i pročišćavanje
   
Marina Markeš je 2012. g. stekla zvanje magistre kemije na Diplomskom studiju kemije (grane biokemija i organska kemija) Prirodoslovno-matematičkog fakulteta pri Sveučilištu u Zagrebu. Pet godina radila je u PLIVI kao Istraživač – analitičar gdje se bavila analitikom gotovih farmaceutskih proizvoda. Pri tome je njeno područje rada obuhvaćalo razvoj, validaciju i transfer analitičkih metoda u svrhu karakterizacije i ispitivanja stabilnosti aktivnih farmaceutskih komponenti (peptida i malih organskih molekula) i pomoćnih tvari. Tehnike kojima se bavila uključuju tekućinsku kromatografiju, spregnutu tehniku LC-MS i elektroforezu. Također, od 2014. godine kao asistent sudjeluje u izvođenju vježbi na Diplomskom studiju Kemije.
  
  
  
JEDINICA ZA PRANJE I STERILIZACIJU
 
Željka Hodinj
Laboratorijska tehničarka
zeljka.hodinj(at)biocentre.hr
 
Željka Hodinj je kemijska tehničarka. Radno iskustvo u posljednjih 25 godina stekla je u ZIN-laboratoriju Veterinarske stanice grada Zagreba. Radila je na mikrobiološkim analizama: hrane, vode, briseva, kozmetike i slično po akreditiranim metodama HRN ISO 17025, kao i primjena norme ISO 9001:2008 za poslove: uzorkovanja, pripreme uzoraka, evidencija i ispis nalaza, sterilizacija (suha i autoklav), parazitološke pretrage, challenge testovi i sl.
  
 
    
  
Anita Rustan
Laboratorijska tehničarka
anita.rustan(at)biocentre.hr
 
Anita Rustan je iskustvo stekla je radeći u laboratorijima u raznim ustanovama kao što su Agronomski fakultet u Zagrebu, Pliva d.o.o. i BioGnost d.o.o.. Radila je u kontroli kvalitete u farmaceutskoj industriji kao i u proizvodnji otopina i reagensa za primjenu  u citologiji i histologiji prema međunarodnim standardima ISO 9001, ISO 13485 i ISO 14001. 
 

 
ODJEL OPĆIH POSLOVA

 
Jurica Ružić
Upravitelj objekta
jurica.ruzic(at)biocentre.hr
   
Jurica Ružić po zanimanju je strojarski tehničar. Iskustvo u vođenju velikih objekata stekao je u Raiffeisen grupaciji, na upravljanju zgrade Raiffeisen stambene štedionice (od oko 130 prostorija) i mnogih vanjskih ureda diljem Hrvatske u razdoblju od 12 godina. Radio je na vođenju i upravljanju sustava centralnog grijanja, ventilacije, klima sustava, koordiniranjem radova, nabave opreme i uređaja i kao voditelj voznog parka. Iskustvo u projektiranju i izvođenju centralnog grijanja, instalacija vode i plina stekao je u obiteljskom obrtu.
Poznavanje automehanike i tehnike automobila, kroz dugogodišnje bavljenje automobilizmom, doprinijelo je osvajanju "Zlatnog volana", najprestižnije nagrade u Hrvatskom automobilizmu.
 
 
 
 Marina Gajski Živčec, mag. act. soc.
Viši administrator
marinagz(at)biocentre.hr
 
Marina Gajski Živčec diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, studijskom centru socijalnog rada. Iskustvo u administrativnim poslovima i poslovima vođenja ureda stekla je kroz rad u Siemensu, neprofitnim udrugama te ustanovi za obrazovanje odraslih. S poduzetništvom se susrela kroz vođenje vlastite tvrtke koja je djelovala 10 godina i bavila se pružanjem širokog raspona IT usluga. Završila je programe obrazovanja za web i grafičkog dizajnera te program obrazovanja za voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova. Po završetku programa zapošljava se u SAFU - Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije gdje radi kao stručni savjetnik - voditelj projekata. Kroz posao u SAFU i programe obrazovanja također stječe certifikat stručnjaka iz područja javne nabave. U BIOCentru radi od ožujka 2017. godine.
   
 
Andrea Žaja, struč. spec. oec.
Administrator
andrea.zaja(at)biocentre.hr
 
Andrea Žaja diplomirala je na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Poduzetništvo sredinom 2017. godine na Veleučilištu u Rijeci. Kroz program obrazovanja, u siječnju 2018. godine stječe certifikat iz područja javne nabave. Na poziciji Administratora u Upravi zaposlena je od studenog 2018. godine.