Bioanalitički laboratorij I (kemija)

Bioanalitički laboratorij I (kemija) BICRO BIOCentra pruža usluge razvoja, optimizacije, transfera i / ili validacije analitičkih metoda koristeći sljedeće tehnike:
- UV/VIS i fluorescentne spektroskopije, 
- tekućinske kromatografije: UHPLC-UV/VIS, HPLC-RID, HPLC-FLD, LC-(QQQ)-MS/MS
- plinske kromatografije: GC-(Ionska stupica)-MS/MS. 
Bioanalitički laboratorij I (kemija) Vam može pomoći kao laboratorijska podrška u istraživanju i razvoju te postizanju veće kvalitete proizvoda za postizanje bolje karakterizacija biomolekula ili lijekova, bilo u području akademskih istraživanja ili za industrijske primjene. 

Uz korištenje HPLC uređaja vezanog na UV/VIS (DAD) detektor, možemo vam pružiti uslugu razvoja kvantitativne metode za određivanje sadržaja širokog spektra spojeva u području biofarmaceutika, hrane, agrokemikalija, kozmetike ili uzoraka iz okoliša. Primjerice, možemo vam pružiti uslugu razvoja metode za brojne biološki aktivne tvari, razgradne produkte (onečišćenja), konzervanse, antioksidanse, aditive, vitamine topljive u vodi, organske kiseline, biomolekule (hormone, proteine, peptide, i sl.).
Sadržaj šećera, alkohola i složenih ugljikohidrata može se odrediti koristeći HPLC uređaja vezanog na detektor INDEKSA REFRAKCIJE (RID)

Spojevi koji prirodno fluoresciraju (primjerice policiklički aromatski ugljikovodici) kao i fluorescentni spojevi dobiveni pred kolonskom derivatizacijom (bioaktivni peptidi, tragovi lijekova, i sl.) mogu se analizirati sa HPLC vezanim na FLUORESCENTNI detektor.

Određivanje aroma (aroma profil) hrane, pića, napitaka, začina i mirisa može se provesti uz pomoć manualnog Head-Space–Solid Phase Micro Extraction vlaknima i analizom na GC-MS/MS instrumentu.
Nadalje, GC-MS/MS kvalitativna (relativno kvantitativna) i / ili kvantitativna analiza brojnih spojeva može se odrediti korištenjem automatskog „split/splitless“ injekcijskog sustava. Primjerice, određivanje hlapljivih organskih spojeva, onečišćenja u tragovima, estera, masnih kiselina, alkohola, aldehida, terpena, zagađivala u hrani, sastav esencijalnih ulja (lavandinog, limunovog ulja i sl.), parfema, mentola, itd. 
Možemo vam pružiti uslugu razvoja GC-MS/MS metoda za određivanje metaboličkih profila; identifikacija spojeva nastalih metabolizmom mikroorganizmima, metabolita u serumu, profili masnih kiselina. Isto tako možemo detektirati hlapljive lipofilne spojeve u biljnim vrstama. 

Za ciljane analize, možemo razviti LC-MS/MS metode za kvantifikaciju tragova organskih spojeva u kompleksnim matriksima: istraživanjima kvalitete i sigurnosti hrane, studije uzoraka iz okoliša, istraživanja metabolita lijekova, toksikologije, forenzike i bioanalize.